We leven in een tijd waarin de technologische vooruitgang over gaat in de hoogste versnelling. De afgelopen decennia is de basis gelegd voor de digitale revolutie die de komende jaren zal plaatsvinden.

Om over vijf jaar mee te kunnen, zult je nu actie moeten ondernemen.

 

Start daarom vandaag je digitale transformatie

 

innovatievliegwiel

Ontwikkel digitale visie en strategie

Voor de meeste ondernemingen biedt digitalisering veel kansen. De transformatie naar een digitale onderneming begint met visie. Je moet weten wat de impact van digitalisering is op je onderneming, je branche en je klanten.

Je moet weten hoe je digitalisering inzet voor toekomstig succes en strategische keuzes maken om de kansen optimaal te benutten en bedreigingen de baas te kunnen.

Mensen, processen en technologie

Transformeren vanuit je visie raakt altijd drie elementen: mensen, bedrijfsprocessen en technologie. Mensen zijn daarin de sleutel: als mensen blijven doen wat ze altijd al deden, hebben nieuwe technologie en verbeterde werkprocessen geen zin.

Door bewust met deze elementen bezig te zijn, krijgt je het innovatievliegwiel in je organisatie aan de gang.

Innoveer gestructureerd

Innovatie is een creatief en open proces. Het risico van dit proces is dat het uitmondt in chaos met een mager resultaat.

Je wilt zoveel mogelijk zekerheid dat je investeringen resultaat opleveren. Daarvoor moet je het innovatieproces organiseren, zodat creativiteit en vernieuwing mogelijk blijft, maar ook zekerheid ontstaat over het uiteindelijke resultaat.

 

De succesformule

 

De impact van menselijk gedrag wordt vaak onderschat. Bovendien lijkt het de lastigste factor in veranderprocessen. De succesformule geeft inzicht in de wijze waarop mensen bijdragen aan het succes van jouw organisatie en transformatie.

Bij innovatie en voortuitgang denken we vaak aan technologie en werkprocessen die de productiviteit verhogen. Logisch, want de vooruitgang op deze vlakken bieden grote kansen. Toch zijn het nog altijd mensen die het verschil maken. Om dit duidelijk te maken gebruiken we de succesformule:

(processen + technologie) x mensen = resultaat

Aan deze formule is te zien dat de mens grote invloed heeft op het resultaat. Vul er maar eens getallen in en let op wat er gebeurt als je een laag getal bij mensen invult. Je kunt de beste processen en technologie hebben, als mensen er vanuit een oude mindset mee werken, bereikt je weinig.

 

Koffie?

Wij houden van pittige koffie en van pittige uitdagingen. Dus laten we eens koffie drinken als u denkt dat u een onoplosbaar probleem hebt.