Realiseert je team topdoelen, of doen ze gewoon hun werk?

Veel teams stellen doelen. Doelen die ze graag willen bereiken, omdat ze weten dat het goed is. Bijvoorbeeld een nieuw product ontwikkelen, meer omzet realiseren of een nieuwe markt aanboren. Echte topdoelen, doelen die verschil maken.

Toch blijkt het vaak lastig om doelen om te zetten in concrete resultaten. Zeker als het doelen zijn die met de lange termijn te maken hebben. Want er is namelijk ook altijd ‘gewoon’ werk: klanten bedienen, software bouwen, beleid uitvoeren, dat soort dingen.

Er is een manier om vandaag te werken aan het succes van de toekomst én het gewone werk te doen. Met de createResults methode.

Vertel me meer! Download factsheet

Waarom lukt het nu niet?

Wat zijn de oorzaken voor het niet halen van resultaten? En wat kun je doen om te zorgen dat je team bovengemiddeld presteert, onafhankelijk van de omgeving of concurrentie?

Vier oorzaken

Wat zijn de oorzaken voor het niet halen van resultaten?

Vier oplossingen

Wat kun je doen om sublieme resultaten te halen?


Te veel richtingen

Mensen zijn ambitieus: ze zien overal kansen en hebben honderden ideeën. Kiezen is dan moeilijk, er zijn zoveel goede ideeën. Kiezen doet pijn, want kiezen voor het ene is afscheid nemen van het andere.

Beperk je tot drie topdoelen

Durf te kiezen voor drie topdoelen die extreem belangrijk zijn en het verschil maken voor je team. Kies ervoor om de andere dingen niet te doen. Bepaal per topdoel concrete resultaten en zorg dat je van elkaar weet waar de prioriteiten liggen.

Het gewone werk gaat door!

Mensen hebben het druk met het gewone werk dat ook doorgaat. Klanten moeten geholpen worden, software moet worden gebouwd, beleid moet worden uitgevoerd, enzovoort. Het realiseren van te veel en te grote topdoelen blijkt dan vaak onmogelijk.

Doe niet te veel in één keer

Kies waar je de komende tijd aan wilt werken. Het klinkt raar, maar beperk je eigen ambitie. Wees eerlijk en realistisch: het gewone werk gaat door, wat kun je daarnaast nog doen? Plan het werken aan de topdoelen in, tussen het gewone werk.

Te grote stappen

Als ambitieuze mens denken we vaak: grote stappen, snel thuis. We willen graag in één keer een groot resultaat halen. Dit werkt vaak niet zo bij het halen van je businessdoelen. De stappen zijn te groot en we vertillen ons eraan.

Zet consequent kleine stappen

Zet veel kleine stappen om je topdoel te bereiken, in plaats van een paar hele grote. Kleine stappen hebben wel een nadeel: ze zijn klein. Dat betekent dat je er heel veel moet zetten om je doel te bereiken. Zorg daarom dat je consequent iedere dag voldoende stappen zet.

We gebruiken alleen ons hoofd

Natuurlijk is de rationele kant, de cijfers, belangrijk voor je bedrijf. Maar het is paradoxaal: hoe meer je focust op de rationele kant, hoe minder goed het vaak lijkt te gaan. Dat komt omdat ratio de ene kant van de medaille is, de andere kant bevat de zachte menselijke factoren, zoals emotie en betrokkenheid. Voor succes heb je beide kanten van de medaille nodig.

Werk aan doelen die zinvol zijn

Zorg dat mensen doen wat ze echt willen. Laat ze kiezen welk doel ze te gek vinden en waar ze graag een bijdrage aan willen leveren. Deze betrokkenheid is belangrijk om op lastige momenten vol te houden en door te gaan. Mensen die resultaten najagen, omdat het ze het belangrijk vinden, hebben een brandend verlangen om het doel te halen en geven minder snel op.

Referentie: Focus en samenwerking

27 oktober 2015


De afdeling Economische Zaken van de gemeente Groningen werkt vanuit een heldere missie en visie aan de ontwikkeling van de economie van de stad. In een snel veranderende omgeving vergt dat een regelmatige herijking van onze focus.

Onder het motto “Verschil maken door focus en samenwerking” heeft Senanto ons begeleid in het aanscherpen van de focus, met een frisse aanpak waarbij samenwerking centraal stond.

Door de langeretermijndoelstelling op te knippen in periodes van 100 dagen kwamen we met wisselende groepssamenstellingen en onder een gezonde tijdsdruk, tot realistische activiteiten en veranderingen, in inhoud en werkwijze.

De begeleiding van Senanto kenmerkt zich door frisse eigenzinnigheid, inspiratie en doelgerichtheid. Een plezier om mee te werken!

 

Haal de sublieme resultaten die jij wilt

Je wilt het liefste buitengewone resultaten halen met je team. Maar je loopt er tegenaan dat je team al druk genoeg is met het gewone werk. Toch wil je ook andere belangrijke doelen bereiken, bijvoorbeeld meer omzet, een nieuw product ontwikkelen of een nieuwe markt aanboren.

Met createResults zorg je er voor dat dit ook lukt.

Strakke begeleiding

Om maximaal effect te hebben van de createResults methode is het belangrijk om het proces goed te begeleiden. Wij hebben veel ervaring met het faciliteren van workshops en het begeleiden van teams.

Betrek je hele team

We betrekken iedereen uit je team bij het maken van de plannen. De leidinggevende doet ook mee. We bepalen met elkaar hoe de plannen kunnen worden ingevuld. Mensen dragen bij op basis van hun talent en competenties.

Krijg inzicht in je omgeving

We brengen in kaart hoe je omgeving eruit ziet. Welke externe factoren, trends en krachten zijn er actief rondom je onderneming of organisatie? Als je weet hoe je omgeving eruit ziet kun je hier proactief op reageren.

Werk in een ritme van 100 dagen

We bepalen met elkaar topdoelen voor 100 dagen die relevant en belangrijk zijn. We dagen je uit groot te denken, prikkelende doelen te stellen en een concreet plan uit te werken. We leren je samenwerken in een vast ritme.

Het createResults programma

Globaal bestaat het createResults programma uit drie fasen. Hoewel het in de basis een standaard programma is, is ieder bedrijf en elke situatie uniek. Daarom beginnen we met voorbereidende gesprekken en een korte analyse.

Voorbereiden

We bereiden ons goed voor en zorgen dat het team ook goed voorbereid wordt.

We beginnen met voorbereidende gesprekken met een aantal teamleden. We doen een korte analyse en terugkoppeling. We passen het programma waar nodig aan op het team.

We sturen een week van tevoren een voorbereidingsopdracht naar alle teamleden om de effectiviteit van de workshop te vergroten.

De kickoff workshop

We begeleiden twee workshopdagen met het volgende basisprogramma:

dag 1

dag 2

  • keuzes maken: doelen komende 100 dagen
  • persoonlijk leiderschap: hoe kun jij bijdragen?
  • plannen smeden voor de komende 100 dagen
  • presenteren plannen

Je topdoelen realiseren

We begeleiden het team driemaal tijdens de 100 dagen. Het doel ervan is om de resultaten van het team te verbeteren. Doelen voor deze gesprekken:

  • voortgang bespreken
  • team ondersteunen om resultaatgericht plannen uit te voeren.

Na afloop van een begeleidingsdag, ontvangt elk team een terugkoppeling van het gesprek met de huidige status en een advies voor concrete vervolgstappen, waarmee ze verder aan de slag kunnen.

De volgende workshopdag is na 100 dagen, waarin het team de resultaten presenteert en de afgelopen 100 dagen evalueert. We bespreken wat we hebben geleerd en wat de nieuwe topdoelen worden voor de komende 100 dagen.

Koffie?

Wij houden van pittige koffie en van pittige uitdagingen. Dus laten we eens koffie drinken als u denkt dat u een onoplosbaar probleem hebt.